DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Zde naleznete všechny aktuální formuláře, pokyny a informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2022.Formuláře k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2022 - (Vzor č. 18)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí 2022 - (Vzor č. 23)
List k dani z pozemků - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 6)
List k dani ze staveb a jednotek - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 6)
Příloha k listu k dani z pozemků - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 4)
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 5)
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Informační letáky

Daň z nemovitých věcí od roku 2016 - informační leták
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 - informační leták (Vzor č. 1)
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016


CENU dle katastrálních území potřebnou pro výpočet daně naleznete ZDE
KALKULAČKU daně ze zemědělských pozemků naleznete ZDE
TRŽNÍ CENU půdy zjistíte ZDE.

Vlastníci puda, nenechte se ošidit. Puda má cenu

Základní informace k dani za zemědělské pozemky 2022

Kdo je poplatníkem daně z pozemků?

– vlastník pozemku,
– nájemce nebo pachtýř a to u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem,
– uživatel u pozemků jejichž vlastník není znám.

Jaká je výše daně?

- u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů - 0,75% z částky vypočtené jako součin výměry a ceny v příslušném katastrálním území,
– u trvalých travních porostů - 0,25% z částky vypočtené jako součin výměry a ceny v příslušném katastrálním území,
- u hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb - 0,25% z ceny vypočtené jako součin výměry v m2 a částky 3,80 Kč,
- u ostatních pozemků - 1,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; 5,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikání; 0,20 Kč/m2 ostatních ploch; 0,20 Kč/m2 zastavěných ploch a nádvoří; 2,00 Kč/m2 stavebních pozemků; sazba daně u stavebních pozemků se dále násobí koeficientem dle obce (více v pokynech).
Výše daně může být dále upravena místním koeficientem, kterým se upravuje daň u všech pozemků s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Do kdy je nutné podat daňové přiznání?

- přiznání k dani za rok 2022 je nutné podat do 1.února 2022.
Daňové přiznání se nepodává pokud bylo podáno za předchozí zdaňovací období a nedošlo ke změně okolností pro stanovení daně. Pokud došlo ke změnám, podá poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, kde poplatník uvede pouze nastalé změny a výpočet celkové daně.

Do kdy je nutné daň uhradit?

- do 31.května 2022,
- ve dvou stejných splátkách do 31.5.2022 a do 30.11.2022, přesáhne-li roční daň 5.000 Kč,
- ve dvou stejných splátkách do 31.8.2022 a do 30.11.2022, u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb.


Celé znění zákona o dani z nemovitých věcí naleznete např. ZDE.

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist